column
2023-1 Contents 
2023, 44(1)
Abstract PDF
ZR and ZRDC embrace a new era
Yong-Gang Yao, Yong-Tang Zheng
2023, 44(1): 1-2. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.503
Abstract FullText HTML PDF
A wide hybrid zone mediated by precipitation contributed to confused geographical structure of Scutiger boulengeri
Xiu-Qin Lin, Yin-Meng Hou, Wei-Zhao Yang, Sheng-Chao Shi, Pu-Yang Zheng, Chung-Kun Shih, Jian-Ping Jiang, Feng Xie
2023, 44(1): 3-19. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.108
Abstract FullText HTML PDF
Genomic analysis of indigenous goats in Southwest Asia reveals evidence of ancient adaptive introgression related to desert climate
Hojjat Asadollahpour Nanaei, Yudong Cai, Akil Alshawi, Jiayue Wen, Tanveer Hussain, Wei-Wei Fu, Nai-Yi Xu, Abdulameer Essa, Johannes A. Lenstra, Xihong Wang, Yu Jiang
2023, 44(1): 20-29. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.242
Abstract FullText HTML PDF
Delineation of biomarkers and molecular pathways of residual effects of fluoxetine treatment in juvenile rhesus monkeys by proteomic profiling
Yu Yan, Dong Ik Park, Anja Horn, Mari Golub, Christoph W. Turck
2023, 44(1): 30-42. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.196
Abstract FullText HTML PDF
EcR/USP-1-mediated ecdysteroid signaling regulates wolf spider (Pardosa pseudoannulata) development and reproduction
Zhi-Ming Yang, Yang-Yang Yan, Yong Wu, Na Yu, Ze-Wen Liu
2023, 44(1): 43-52. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.282
Abstract FullText HTML PDF
Chicken chromatin accessibility atlas accelerates epigenetic annotation of birds and gene fine-mapping associated with growth traits
Xiao-Ning Zhu, Yu-Zhe Wang, Chong Li, Han-Yu Wu, Ran Zhang, Xiao-Xiang Hu
2023, 44(1): 53-62. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.228
Abstract FullText HTML PDF
Depletion of stearoyl-CoA desaturase (scd) leads to fatty liver disease and defective mating behavior in zebrafish
Shan-Shan Xu, Yi Li, Hou-Peng Wang, Wen-Bo Chen, Ya-Qing Wang, Zi-Wei Song, Hui Liu, Shan Zhong, Yong-Hua Sun
2023, 44(1): 63-77. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.167
Abstract FullText HTML PDF
Whole-genome resequencing reveals recent signatures of selection in five populations of largemouth bass (Micropterus salmoides)
Cheng-Fei Sun, Xin-Hui Zhang, Jun-Jian Dong, Xin-Xin You, Yuan-Yuan Tian, Feng-Ying Gao, He-Tong Zhang, Qiong Shi, Xing Ye
2023, 44(1): 78-89. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.274
Abstract FullText HTML PDF
Global freshwater assessment of establishment risk of invasive Alligator gar (Atractosteus spatula) and risks to freshwater ecosystems in China
Wen-Dong Xie, Zhi-Xin Wen, Kai Song, Bao-Cheng Guo, Yun Fang, Yue-Hua Sun
2023, 44(1): 90-93. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.368
Abstract FullText HTML PDF
Generation of a tree shrew breast cancer model using lentivirus expressing PIK3CA-H1047R
Li Zeng, Hong-Yan Zhang, Chuan-Yu Yang, Zhuo Cheng, Qiu-Yun Jiang, Yao Luo, Yi Li, Fu-Bing Li, Ce-Shi Chen
2023, 44(1): 94-97. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.240
Abstract FullText HTML PDF
Smarter birds, smaller eggs, and less parental care time
Sheng-Kai Pan, Dai-Ping Wang, Xiao-Hang Zhang, Xiang-Jiang Zhan
2023, 44(1): 98-100. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.283
Abstract FullText HTML PDF
Traumatic mating causes strict monandry in a wolf spider
Nina Ma, Deyong Gong, Aijia Mao, Yao Zhao, Xiaoguo Jiao, Jie Liu, Yu Peng, Shichang Zhang
2023, 44(1): 101-104. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.336
Abstract FullText HTML PDF
Author Correction: Opah (Lampris megalopsis) genome sheds light on the evolution of aquatic endothermy
Jing Bo, Wen-Qi Lv, Ning Sun, Cheng Wang, Kun Wang, Pan Liu, Chen-Guang Feng, Shun-Ping He, Lian-Dong Yang
2023, 44(1): 105-105. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.468
Abstract FullText HTML PDF
Interactions among deep-sea mussels and their epibiotic and endosymbiotic chemoautotrophic bacteria: Insights from multi-omics analysis
Yi-Tao Lin, Ting Xu, Jack Chi-Ho Ip, Yanan Sun, Ling Fang, Tiangang Luan, Yu Zhang, Pei-Yuan Qian, Jian-Wen Qiu
2023, 44(1): 106-125. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.279
Abstract FullText HTML PDF
Dusp1 regulates thermal tolerance limits in zebrafish by maintaining mitochondrial integrity
Ying Wang, Hua-Min Wang, Yan Zhou, Ling-Hong Hu, Jing-Ming Wan, Ji-Hui Yang, Hong-Bo Niu, Xiu-Ping Hong, Peng Hu, Liang-Biao Chen
2023, 44(1): 126-141. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.397
Abstract FullText HTML PDF
Towards magnetism in pigeon MagR: Iron- and iron-sulfur binding work indispensably and synergistically
Yajie Zhou, Tianyang Tong, Mengke Wei, Peng Zhang, Fan Fei, Xiujuan Zhou, Zhen Guo, Jing Zhang, Huangtao Xu, Lei Zhang, Shun Wang, Junfeng Wang, Tiantian Cai, Xin Zhang, Can Xie
2023, 44(1): 142-152. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.423
Abstract FullText HTML PDF
Defects and asymmetries in the visual pathway of non-human primates with natural strabismus and amblyopia
Feng Liu, Zhong-Hao Wang, Wanjing Huang, Ying Xu, Xuan Sang, Ruifeng Liu, Zhou-Yue Li, Ya-Lan Bi, Lei Tang, Jing-Yi Peng, Jia-Ru Wei, Zhi-Chao Miao, Jian-Hua Yan, Sheng Liu
2023, 44(1): 153-168. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.254
Abstract FullText HTML PDF
Unraveling the macroevolution of horseshoe bats (Chiroptera: Rhinolophidae: Rhinolophus)
Wei-Jian Guo, Yi Wu, Kai He, Yi-Bo Hu, Xiao-Yun Wang, Wen-Hua Yu
2023, 44(1): 169-182. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.265
Abstract FullText HTML PDF
Current understanding of the cGAS-STING signaling pathway: Structure, regulatory mechanisms, and related diseases
Jing Pan, Chen-Jie Fei, Yang Hu, Xiang-Yu Wu, Li Nie, Jiong Chen
2023, 44(1): 183-218. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.464
Abstract FullText HTML PDF
Resolving vertebrate brain evolution through salamander brain development and regeneration
Xiang-Yu Pan, Yan-Yun Zeng, Yan-Mei Liu, Ji-Feng Fei
2023, 44(1): 219-222. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.527
Abstract FullText HTML PDF
Deciphering neural circuits mediating sound-induced analgesia
Wenjie Zhou, Zhi Zhang
2023, 44(1): 223-225. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.524
Abstract FullText HTML PDF
Pan-retinal ganglion cell markers in mice, rats, and rhesus macaques
Francisco M. Nadal-Nicolás, Caridad Galindo-Romero, Fernando Lucas-Ruiz, Nicholas Marsh-Amstrong, Wei Li, Manuel Vidal-Sanz, Marta Agudo-Barriuso
2023, 44(1): 226-248. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.308
Abstract FullText HTML PDF
National Research Facility for Phenotypic and Genetic Analysis of Model Animals (Primate Facility)— Operating Soon
2023, 44(1): 249-249.
Abstract FullText HTML PDF