column
Loss of SHROOM3 affects neuroepithelial cell shape through regulating cytoskeleton proteins in cynomolgus monkey organoids
Peng Li, Ting Zhang, Ruo Wu, Jun-Yu Zhang, Yan Zhuo, Shan-Gang Li, Jiao-Jian Wang, Wen-Ting Guo, Zheng-Bo Wang, Yong-Chang Chen
2024, 45(2): 233-241. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.190
Abstract FullText HTML PDF
Comparative analysis of primate and pig cells reveals primate-specific PINK1 expression and phosphorylation
Xiu-Sheng Chen, Rui Han, Yan-Ting Liu, Wei Huang, Qi Wang, Xin Xiong, Ying Zhang, Jian-Guo Zhao, Shi-Hua Li, Xiao-Jiang Li, Wei-Li Yang
2024, 45(2): 242-252. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.241
Abstract FullText HTML PDF
Genome-edited rabbits: Unleashing the potential of a promising experimental animal model across diverse diseases
Yang Han, Jiale Zhou, Renquan Zhang, Yuru Liang, Liangxue Lai, Zhanjun Li
2024, 45(2): 253-262. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.201
Abstract FullText HTML PDF
Genetically modified non-human primate models for research on neurodegenerative diseases
Ming-Tian Pan, Han Zhang, Xiao-Jiang Li, Xiang-Yu Guo
2024, 45(2): 263-274. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.197
Abstract FullText HTML PDF
Large animal models for Huntington’s disease research
Bofeng Han, Weien Liang, Xiao-Jiang Li, Shihua Li, Sen Yan, Zhuchi Tu
2024, 45(2): 275-283. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.199
Abstract FullText HTML PDF
Genetically modified pigs: Emerging animal models for hereditary hearing loss
Xiao Wang, Tian-Xia Liu, Ying Zhang, Liang-Wei Xu, Shuo-Long Yuan, A-Long Cui, Wei-Wei Guo, Yan-Fang Wang, Shi-Ming Yang, Jian-Guo Zhao
2024, 45(2): 284-291. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.231
Abstract FullText HTML PDF
Generation of mitochondrial replacement monkeys by female pronucleus transfer
Chun-Yang Li, Xing-Chen Liu, Yu-Zhuo Li, Yan Wang, Yan-Hong Nie, Yu-Ting Xu, Xiao-Tong Zhang, Yong Lu, Qiang Sun
2024, 45(2): 292-298. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.287
Abstract FullText HTML PDF
Comparative transcriptome analysis between rhesus macaques (Macaca mulatta) and crab-eating macaques (M. fascicularis)
Yu-Xiang Mao, Yamei Li, Zikun Yang, Ning Xu, Shilong Zhang, Xuankai Wang, Xiangyu Yang, Qiang Sun, Yafei Mao
2024, 45(2): 299-310. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.322
Abstract FullText HTML PDF
A booming field of large animal model research
Xiao-Jiang Li, Liangxue Lai
2024, 45(2): 311-313. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.018
Abstract FullText HTML PDF
Genetic mechanism of body size variation in groupers: Insights from phylotranscriptomics
Wei-Wei Zhang, Zhuo-Ying Weng, Xi Wang, Yang Yang, Duo Li, Le Wang, Xiao-Chun Liu, Zi-Ning Meng
2024, 45(2): 314-328. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.222
Abstract FullText HTML PDF
Deciphering the population structure and genetic basis of growth traits from whole-genome resequencing of the leopard coral grouper (Plectropomus leopardus)
Shao-Xuan Wu, Qi-Fan Zeng, Wen-Tao Han, Meng-Ya Wang, Hui Ding, Ming-Xuan Teng, Ming-Yi Wang, Pei-Yu Li, Xin Gao, Zhen-Min Bao, Bo Wang, Jing-Jie Hu
2024, 45(2): 329-340. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.270
Abstract FullText HTML PDF
Comparative transcriptomic evidence of physiological changes and potential relationships in vertebrates under different dormancy states
Yu-Han Niu, Li-Hong Guan, Cheng Wang, Hai-Feng Jiang, Guo-Gang Li, Lian-Dong Yang, Shun-Ping He
2024, 45(2): 341-354. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.308
Abstract FullText HTML PDF
Androgen signaling inhibits de novo lipogenesis to alleviate lipid deposition in zebrafish
Jing-Yi Jia, Guang-Hui Chen, Ting-Ting Shu, Qi-Yong Lou, Xia Jin, Jiang-Yan He, Wu-Han Xiao, Gang Zhai, Zhan Yin
2024, 45(2): 355-366. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.324
Abstract FullText HTML PDF
Potential therapeutic role of spermine via Rac1 in osteoporosis: Insights from zebrafish and mice
Rui-Xue Jiang, Nan Hu, Yu-Wei Deng, Long-Wei Hu, Hao Gu, Nan Luo, Jin Wen, Xin-Quan Jiang
2024, 45(2): 367-380. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.371
Abstract FullText HTML PDF
Identification and effective regulation of scarb1 gene involved in pigmentation change in autotetraploid Carassius auratus
Xi-Dan Xu, Yue Zhou, Chong-Qing Wang, Xu Huang, Kun Zhang, Xiao-Wei Xu, Li-Wen He, Xin-Yue Zhang, Xin-Zhu Fu, Ming Ma, Qin-Bo Qin, Shao-Jun Liu
2024, 45(2): 381-397. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.293
Abstract FullText HTML PDF
Changes in structural plasticity of hippocampal neurons in an animal model of multiple sclerosis
Poornima D.E. Weerasinghe-Mudiyanselage, Sohi Kang, Joong-Sun Kim, Sung-Ho Kim, Hongbing Wang, Taekyun Shin, Changjong Moon
2024, 45(2): 398-414. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.309
Abstract FullText HTML PDF
RNA m6A dynamic modification mediated by nucleus-localized FTO is involved in follicular reserve
Jiao-Na Zhang, Rui-Ting Wang, Francesca-Gioia Klinger, Shun-Feng Cheng, Wei Shen, Xiao-Feng Sun
2024, 45(2): 415-428. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.236
Abstract FullText HTML PDF
Identification of novel mammalian viruses in tree shrews (Tupaia belangeri chinensis)
Hong Zhou, Ren-Rong Tian, Xiu-Rong Wang, Jin-Xuan Yang, Yun-Xiao Wang, Ming-Liang Zhao, Xu-Dong Zhang, Yu-Hua Ma, Long-Bao Lv, Edward C. Holmes, Yong-Tang Zheng, Wei-Feng Shi
2024, 45(2): 429-438. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.306
Abstract FullText HTML PDF
Spatiotemporal dynamics of the social structure of Indo-Pacific humpback dolphins (Sousa chinensis) in Xiamen waters from 2007 to 2019
Yi Lu, Xin-Rong Xu, Bing-Yao Chen, Thomas A Jefferson, Holly Fearnbach, Guang Yang
2024, 45(2): 439-450. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.255
Abstract FullText HTML PDF