Just Accepted

Accepted articles have already been peer-reviewed and will undergo language editing, typesetting, and proofreading before being published in final form. Upon acceptance, however, articles are citable by their Digital Object Identifier (DOI).
Updated roles of the gut microbiota in exploring shrimp etiology, polymicrobial pathogens, and disease incidence
Jin-Bo Xiong, Haonan Sha, Jiong Chen
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.158
Abstract PDF
New insights and investigation: morpho-molecular notes on the infraciliature, taxon definition and systematics of pleurostomatid ciliates (Protozoa, Ciliophora), with establishment of a new suborder, two new genera and three new species
Gongaote Zhang, Tengyue Zhang, Yong Chi, Hongbo Pan, Zhe Zhang, Jiachen Zhang, Junhua Niu, Honggang Ma, Khaled A.S. AL-Rasheid, Alan Warren, Weibo Song
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.128
Abstract PDF
Single-cell RNA-seq of the chicken hypothalamic-pituitary-ovarian axis offers new insights into the molecular regulatory mechanisms of ovarian development
Dong Leng, Bo Zeng, Tao Wang, Binglong Chen, Diyan Li, Zhuanjian Li
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.037
Abstract PDF
Convergent Evolution in High-Altitude and Marine Mammals: Molecular Adaptations to Pulmonary Fibrosis and Hypoxia
Boxiong Guo, Ya Zhang, Xiaoyu Sun, Yixuan Sun, Wenjun Lv, Shixia Xu, Guang Yang, Wenhua Ren
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.029
Abstract PDF
Nature’s disguise: empirical demonstration of the dead-leaf masquerade in Kallima butterflies
Zengtao Zhang, Long Yu, Haizhen Chang, Shichang Zhang, Daiqin Li
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.025
Abstract PDF
A Homozygous CCDC146 Mutation Cause Oligo-astheno-terato-zoospermia in Human and Mice
Jingwei Ye, Tanveer Abbas, Jianteng Zhou, Jing Chen, Menglei Yang, Xiongheng Huang, Huan Zhang, Hui Ma, Ao Ma, Bo Xu, Ghulam Murtaza, Qinghua Shi, baolu shi
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.019
Abstract PDF
Genetically modified pigs with CD163 point mutation are resistant to HP-PRRSV infection
hongming Yuan, Ying Liu, Lin Yang, Hongyong Xiang, Ming Niu, Jiacheng Deng, Xueyuan Li, Wenjie Hao, Hongsheng Ouyang, Tongyu Liu, Xiaochun Tang, Daxin Pang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.090
Abstract PDF
Experimental Models for Preclinical Research in Kidney Disease
Jin Miao, Huanhuan Zhu, Junni Wang, Jianghua Chen, Fei Han, Weiqiang Lin
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.072
Abstract PDF
Synergistic impact between Pleistocene geological and climatic events on complex phylogeographic history among widespread and sympatric species of Megaloptera from East Asia
Aili Lin, Mingming Zou, Lijun Cao, Fumio Hayashi, Ding Yang, Xingyue Liu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.056
Abstract PDF
Chromosome-level genome and population genomics of the intermediate horseshoe bat (Rhinolophus affinis) reveal the molecular basis of virus tolerance in Rhinolophus and echolocation call frequency variation in R. affinis
Le Zhao, Jiaqing Yuan, Guiqiang Wang, Haohao Jing, Chen Huang, Lulu Xu, Xiao Xu, Ting Sun, Wu Chen, Xiuguang Mao, Gang Li
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.027
Abstract PDF
NLRP3-mediated autophagy dysfunction links gut microbiota dysbiosis to tau pathology in chronic sleep deprivation
Na Zhao, Xiu Chen, Qiu-Gu Chen, Xue-Ting Liu, Fan Geng, Meng-Meng Zhu, Fu-Ling Yan, Zhijun Zhang, Qing-Guo Ren
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.085
Abstract PDF
CCDC181 is required for sperm flagellum biogenesis and male fertility in mice
Xiangjun Zhang, Hou Xiaoning, Jianteng Zhou, baolu shi, Jingwei Ye, Menglei Yang, Xiaohua Jiang, Bo Xu, Limin Wu, Qinghua Shi
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.075
Abstract PDF
foxl2l is a germ cell-intrinsic gatekeeper of oogenesis in zebrafish
Zhiqin Ren, Ding Ye, Naike Su, Chaofan Wang, Lijia He, Houpeng Wang, Mudan He, Yonghua Sun
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.046
Abstract PDF
A chromosome-level genome assembly of the glass catfish (Kryptopterus vitreolus) reveals molecular clues to the transparent phenotype
Chao Bian, Li Ruihan, Ruan Zhiqiang, Chen Weiting, Huang Yu, Liu Liyue, Zhou Hongling, Cheong-Meng Chong, Mu Xidong, Qiong Shi
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.396
Abstract PDF
Anti-infective immune functions of type IV interferon in grass carp (Ctenopharyngodon idella): a novel antibacterial and antiviral interferon in lower vertebrates
Yuchen Liu, Wentao Zhu, Yanqi Zhang, Jingjing Zhang, Maolin Lv, Jianguo Su
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.008
Abstract PDF
TAX1BP1 and FIP200 Orchestrate Non-canonical Autophagy of p62 Aggregates for Neural Stem Cell Maintenance
Song Chen, Yifu Zhu, Ronghua Yu, Shuai Zhou, Peipei Tang, Rui Zhang, Yuxin Wu, Ran Xu, Jiaming Wei, Yingying Wang, Jiali Zhang, Mengke Li, Xiao-Jing Shi, Yuwei Zhang, Guangzhi Liu, Rick Thorne, Xu Dong Zhang, Mian Wu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.021
Abstract PDF
Mandarin fish von Hippel-Linda protein regulates the NF-κB signaling pathway via interaction with IκB to promote fish ranavirus replication
Zhimin Li, Xiaowei Qin, Qi Zhang, He Jian, Mincong Liang, Chuanrui Li, Yang Yu, Wenhui Liu, Weng Shao-Ping, He Jian-Guo, Changjun Guo
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.392
Abstract PDF
Bat-derived oligopeptide LE6 inhibits the contact–kinin pathway and harbors anti-thromboinflammation and stroke potential.
Lina Cha, Juan Yang, Jinai Gao, Xin Lu, Xiaolong Chang, Rebecca Caroline Thuku, Qi Liu, Qiumin Lu, Dongsheng Li, Ren Lai, mingqian fang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.372
Abstract PDF
Repressor elements provide insights into tissue development and phenotypes in the pig
Yue-Dong Zhang, Chao Guo, Hang Liu, Yun Gao, Yongjun Tan, Longjian Niu, Ligang Wang, Lixian Wang, David Irwin, Chunhui Hou, Zhong-Yin Zhou, Ya-Ping Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.043
Abstract PDF
Comparative DNA methylation reveals epigenetic adaptation to high altitude in snub-nosed monkeys
Ling Wang, Weiqiang Liu, Juan Du, Meng Li, Ruifeng Wu, Ming Li
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.050
Abstract PDF
Rotating magnetic field inhibits Aβ protein aggregation and alleviates cognitive impairment in Alzheimer's disease mice
Ruowen Guo, Wenjing Xie, Biao Yu, Chao Song, Xinmiao Ji, Xinyu Wang, Mei Zhang, Xin Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.034
Abstract PDF
Myotis bat STING attenuates aging-related inflammation in female mice
Peng Zhou, Xi Wang, Jing Kun Jia, Qi Wang, Jing Wen Gong, Ang Li, Jia Su
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.030
Abstract PDF
Cadherin-18 Loss in Prospermatogonia and Spermatogonial Stem Cells Enhanced Cell Adhesion through Compensation Effect
Xiaoxiao Li, Danchen Zhang, Yan Wang, Jian Wen, Xingju Wang, Yulu Cao, Ru Jiang, Jiarui Li, Yinuo Li, Hehe Liu, Zhengfeng Xu, Ping Hu, Kang Zou
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.373
Abstract PDF
Tumor Necrosis Factor α deficiency promotes myogenesis and muscle regeneration
Xin Hao, Jingru Nie, Peng Shang, Bo Zhang, Dawei Yan, Yu Fu, Hao Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.039
Abstract PDF
PRSS50-mediated inhibition of the MKP3/ERK signal is crucial for meiotic progression and sperm quality
Chunxue Niu, jiawei Li, Xiaoli Li, Linlin Zhang, Yan Lang, Zhenbo Song, Chunlei Yu, Xiaoguang Yang, Haifeng Zhao, Jialing Sun, Lihua Zheng, Xue Wang, Ying Sun, Xiaohong Han, Guannan Wang, Yongli Bao
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.388
Abstract PDF
SIL1 improved cognitive impairment of APP23/PS45 mice by regulating APP processing and Aβ generation
Qunxian Wang, Yanshuang Jiang, Zijun Meng, Xiangjun Dong, Dongjie Hu, Liangye Ji, Weihui Zhou, Weihong Song
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.363
Abstract PDF
Cretaceous crown male ant reveals the rise of modern lineages
Qiong Wu, Alexander Radchenko, Michael Engel, Xiaoqin Li, Hongru Yang, Xingru Li, Chungkun Shih, Dong Ren, Taiping Gao
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.390
Abstract PDF