Xiao-Long Liu, Jun-Kai Huang, Bryan L. Stuart, Ren-Da Ai, Justin M. Bernstein, Chatmongkon Suwannapoom, Siriwadee Chomdej, Jing Che, Zhi-Yong Yuan. 2023. Taxonomic revision of genus Rohanixalus (Anura: Rhacophoridae) in China with description of one new species. Zoological Research, 44(6): 1146-1151. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.179
Citation: Xiao-Long Liu, Jun-Kai Huang, Bryan L. Stuart, Ren-Da Ai, Justin M. Bernstein, Chatmongkon Suwannapoom, Siriwadee Chomdej, Jing Che, Zhi-Yong Yuan. 2023. Taxonomic revision of genus Rohanixalus (Anura: Rhacophoridae) in China with description of one new species. Zoological Research, 44(6): 1146-1151. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.179

Taxonomic revision of genus Rohanixalus (Anura: Rhacophoridae) in China with description of one new species

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return