Cheng-Liang Wang, Liang Chen, Gang He, Xiao-Dong Yan, Tong Wu, Wei Li, Hai-Tao Zhao, Yi Ren, Wei-Wei Fu, Yan Wang, He Zhang, Xiao-Wei Wang, Wei-Feng Wang, Hong-Tao Zhao, Ru-Liang Pan, Bao-Guo Li. 2023. Dispersal behaviors stimulated by habitat alterations in golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana) in the Qinling Mountains, China. Zoological Research, 44(2): 366-369. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.441
Citation: Cheng-Liang Wang, Liang Chen, Gang He, Xiao-Dong Yan, Tong Wu, Wei Li, Hai-Tao Zhao, Yi Ren, Wei-Wei Fu, Yan Wang, He Zhang, Xiao-Wei Wang, Wei-Feng Wang, Hong-Tao Zhao, Ru-Liang Pan, Bao-Guo Li. 2023. Dispersal behaviors stimulated by habitat alterations in golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana) in the Qinling Mountains, China. Zoological Research, 44(2): 366-369. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.441

Dispersal behaviors stimulated by habitat alterations in golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana) in the Qinling Mountains, China

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return