Ying-Yi Zhang, Rong-Rong Zhang, Shao-Bo Ma, Shuai-Shuai Liu, Qiang Lin, Xin Wang. 2022. A new seamoth species of Pegasus (Syngnathiformes: Pegasidae) from the East China Sea. Zoological Research, 43(4): 675-678. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.109
Citation: Ying-Yi Zhang, Rong-Rong Zhang, Shao-Bo Ma, Shuai-Shuai Liu, Qiang Lin, Xin Wang. 2022. A new seamoth species of Pegasus (Syngnathiformes: Pegasidae) from the East China Sea. Zoological Research, 43(4): 675-678. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.109

A new seamoth species of Pegasus (Syngnathiformes: Pegasidae) from the East China Sea

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return