Zhen-Wei Cui, Ying Zhang, Jia-Bao Yan, Yi-Feng Zhang, Yun-Long Dong, Cui-Ru Ren, Hong-Jie Song, Qi Shao, Ji-Qi Lu, David Raubenheimer. 2022. What does it mean to be a macronutritional generalist? A five-year case study in wild rhesus macaques (Macaca mulatta). Zoological Research, 43(6): 935-939. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.066
Citation: Zhen-Wei Cui, Ying Zhang, Jia-Bao Yan, Yi-Feng Zhang, Yun-Long Dong, Cui-Ru Ren, Hong-Jie Song, Qi Shao, Ji-Qi Lu, David Raubenheimer. 2022. What does it mean to be a macronutritional generalist? A five-year case study in wild rhesus macaques (Macaca mulatta). Zoological Research, 43(6): 935-939. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.066

What does it mean to be a macronutritional generalist? A five-year case study in wild rhesus macaques (Macaca mulatta)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return