Yu-Lu Gan, Tao Qin, Ye htet Lwin, Guo-Gang Li, Rui-Chang Quan, Shuo Liu, Guo-Hua Yu. 2020. A new species of Amolops (Anura: Ranidae) from northern Myanmar. Zoological Research, 41(6): 734-740. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.125
Citation: Yu-Lu Gan, Tao Qin, Ye htet Lwin, Guo-Gang Li, Rui-Chang Quan, Shuo Liu, Guo-Hua Yu. 2020. A new species of Amolops (Anura: Ranidae) from northern Myanmar. Zoological Research, 41(6): 734-740. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.125

A new species of Amolops (Anura: Ranidae) from northern Myanmar

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return