column
Contents
2021, 42(1): 1-1.
Abstract FullText HTML PDF
The forty-year journey of Zoological Research: advancing with the times
2021, 42(1): 1-2. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.331
Abstract FullText HTML PDF
Multilocus phylogeny suggests a distinct species status for the Nepal population of Assam macaques (Macaca assamensis): implications for evolution and conservation
Laxman Khanal, Mukesh Kumar Chalise, Peng-Fei Fan, Randall C. Kyes, Xue-Long Jiang
2021, 42(1): 3-13. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.279
Abstract FullText HTML PDF
Dmrt1 regulates the immune response by repressing the TLR4 signaling pathway in goat male germline stem cells
Yu-Dong Wei, Xiao-Min Du, Dong-Hui Yang, Fang-Lin Ma, Xiu-Wei Yu, Meng-Fei Zhang, Na Li, Sha Peng, Ming-Zhi Liao, Guang-Peng Li, Chun-Ling Bai, Wei-Shuai Liu, Jin-Lian Hua
2021, 42(1): 14-27. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.186
Abstract FullText HTML PDF
Fluoxetine ameliorates depressive symptoms by regulating lncRNA expression in the mouse hippocampus
Chuan-Ling Zhang, Yi-Jia Li, Shuang Lu, Ting Zhang, Rui Xiao, Huai-Rong Luo
2021, 42(1): 28-42. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.294
Abstract FullText HTML PDF
Revisiting the evolutionary history of domestic and wild ducks based on genomic analyses
Xing Guo, Xin-Xin He, Hong Chen, Zhi-Cheng Wang, Hui-Fang Li, Jiang-Xian Wang, Ming-Shan Wang, Run-Shen Jiang
2021, 42(1): 43-50. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.133
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic evolution of transposable elements, demographic history, and gene content of paleognathous birds
Zong-Ji Wang, Guang-Ji Chen, Guo-Jie Zhang, Qi Zhou
2021, 42(1): 51-61. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.175
Abstract FullText HTML PDF
Contribution to the taxonomy of the genus Lycodon H. Boie in Fitzinger, 1827 (Reptilia: Squamata: Colubridae) in China, with description of two new species and resurrection and elevation of Dinodon septentrionale chapaense Angel, Bourret, 1933
Kai Wang, Zhong-Bin Yu, Gernot Vogel, Jing Che
2021, 42(1): 62-86. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.286
Abstract FullText HTML PDF
Pitfalls of barcodes in the study of worldwide SARS-CoV-2 variation and phylodynamics
Jacobo Pardo-Seco, Alberto Gómez-Carballa, Xabier Bello, Federico Martinón-Torres, Antonio Salas
2021, 42(1): 87-93. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.364
Abstract FullText HTML PDF
First record of disk-footed bat Eudiscopus denticulus (Chiroptera, Vespertilionidae) from China and resolution of phylogenetic position of the genus
Wen-Hua Yu, Gabor Csorba, Zheng-Lan-Yi Huang, Yan-Nan Li, Shuo Liu, Rui-Chang Quan, Qiao-Yan Wang, Hong-Yan Shi, Yi Wu, Song Li
2021, 42(1): 94-99. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.224
Abstract FullText HTML PDF
Molecular and morphological evidence for a new species of the genus Typhlomys (Rodentia: Platacanthomyidae)
Ting-Li Hu, Feng Cheng, Zhen Xu, Zhong-Zheng Chen, Lei Yu, Qian Ban, Chun-Lin Li, Tao Pan, Bao-Wei Zhang
2021, 42(1): 100-107. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.132
Abstract FullText HTML PDF
Determining the level of extra-pair paternity in yellow-bellied prinias, a socially monogamous passerine
Zhi-Feng Ding, Chun-Lan Zhang, Wen-Sui Zhang, Qian-Min Yuan, Long-Wu Wang, Gang Ren, En Li, Hui-Jian Hu, Wei Liang
2021, 42(1): 108-115. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.079
Abstract FullText HTML PDF
Geographical range evolution of the genus Polypedates (Anura: Rhacophoridae) from the Oligocene to present
Li-Mei Yuan, Xi-Ling Deng, De-Chun Jiang, Sebastian Klaus, Nikolai L. Orlov, Kong Yang, Jia-Tang Li
2021, 42(1): 116-123. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.246
Abstract FullText HTML PDF
Chromosomal assembly of the Antarctic toothfish (Dissostichus mawsoni) genome using third-generation DNA sequencing and Hi-C technology
Seung Jae Lee, Jeong-Hoon Kim, Euna Jo, Eunkyung Choi, Jinmu Kim, Seok-Gwan Choi, Sangdeok Chung, Hyun-Woo Kim, Hyun Park
2021, 42(1): 124-129. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.264
Abstract FullText HTML PDF
High-continuity genome assembly of the jellyfish Chrysaora quinquecirrha
Wang-Xiao Xia, Hao-Rong Li, Jing-Hao Ge, Yao-Wu Liu, Hong-Hui Li, Yan-Hua Su, Hai-Zhen Wang, Hui-Fang Guo, Yu-Xuan Dai, Yao-Wen Liu, Xing-Chun Gou
2021, 42(1): 130-134. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.258
Abstract FullText HTML PDF