column
Contents
2020, 41(2)
Abstract PDF
Deciphering the puzzles of dog domestication
Zhe Zhang, Saber Khederzadeh, Yan Li
2020, 41(2): 97-104. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.002
Abstract FullText HTML PDF
Review of the genus Brachytarsophrys (Anura: Megophryidae), with revalidation of Brachytarsophrys platyparietus and description of a new species from China
Yao Li, Dan-Dan Zhang, Zhi-Tong Lyu, Jian Wang, Yu-Long Li, Zu-Yao Liu, Hong-Hui Chen, Ding-Qi Rao, Zhi-Fang Jin, Chang-You Zhang, Ying-Yong Wang
2020, 41(2): 105-122. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.033
Abstract FullText HTML PDF
Mudskipper interleukin-34 modulates the functions of monocytes/macrophages via the colony-stimulating factor-1 receptor 1
Hai-Yu Shen, Yan Zhou, Qian-Jin Zhou, Ming-Yun Li, Jiong Chen
2020, 41(2): 123-137. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.026
Abstract FullText HTML PDF
Comparative analysis of diverse toxins from a new pharmaceutical centipede, Scolopendra mojiangica
Zi-Chao Liu, Jin-Yang Liang, Xin-Qiang Lan, Tao Li, Jia-Rui Zhang, Fang Zhao, Geng Li, Pei-Yi Chen, Yun Zhang, Wen-Hui Lee, Feng Zhao
2020, 41(2): 138-147. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.019
Abstract FullText HTML PDF
Co-localization of two-color rAAV2-retro confirms the dispersion characteristics of efferent projections of mitral cells in mouse accessory olfactory bulb
Ning Zheng, Zhi-Zhong Wang, Song-Wei Wang, Fang-Jia Yang, Xu-Tao Zhu, Chen Lu, Anne Manyande, Xiao-Ping Rao, Fu-Qiang Xu
2020, 41(2): 148-156. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.020
Abstract FullText HTML PDF
Exploring the reproductive ecology of the tropical semifossorial snake Ninia atrata
Teddy Angarita-Sierra, Cesar Alejandro López-Hurtado
2020, 41(2): 157-171. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.015
Abstract FullText HTML PDF
Morphological and ecological divergence in two populations of European glass lizard, Pseudopus apodus (Squamata: Anguidae)
Olga Jovanović Glavaš, Paula Počanić, Vanja Lovrić, Lorena Derežanin, Zoran Tadić, Duje Lisičić
2020, 41(2): 172-181. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.025
Abstract FullText HTML PDF
Spatial and temporal patterns of amphibian species richness on Tianping Mountain, Hunan Province, China
Wen-Bo Zhu, Chun-Lin Zhao, Chun-Lin Liao, Bei Zou, Dan Xu, Wei Zhu, Tian Zhao, Jian-Ping Jiang
2020, 41(2): 182-187. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.017
Abstract FullText HTML PDF
A new species of the genus Amolops (Anura: Ranidae) from Yunnan, China
Yu-Lu Gan, Guo-Hua Yu, Zheng-Jun Wu
2020, 41(2): 188-193. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.018
Abstract FullText HTML PDF
A new species of the genus Sinomicrurus (Serpentes: Elapidae) from China and Vietnam
Qin Liu, Jiao-Wen Yan, Shao-Bing Hou, Ping Wang, Sang Ngoc Nguyen, Robert W. Murphy, Jing Che, Peng Guo
2020, 41(2): 194-198. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.023
Abstract FullText HTML PDF
Preliminary study on fine structures of subcortical nuclei in rhesus monkeys by ex vivo 9.4 T MRI
Huan-Zhi Chen, Hong-Yi Yang, Kai Zhong, Jia-Li Li
2020, 41(2): 199-202. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.013
Abstract FullText HTML PDF
Hyperactive reactive oxygen species impair function of porcine Sertoli cells via suppression of surface protein ITGB1 and connexin-43
Dan-Chen Zhang, Rong Chen, Yi-Hui Cai, Jing-Jing Wang, Chang Yin, Kang Zou
2020, 41(2): 203-207. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.024
Abstract FullText HTML PDF
The anatomy of the skin of the Chinese tree shrew is very similar to that of human skin
Jing Zhang, Rong-Can Luo, Xiao-Yong Man, Long-Bao Lv, Yong-Gang Yao, Min Zheng
2020, 41(2): 208-212. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.028
Abstract FullText HTML PDF