留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码
Pei Zhang, Jie-Si Chen, Qi-Ye Li, Long-Xiang Sheng, Yi-Xing Gao, Bing-Zheng Lu, Wen-Bo Zhu, Xiao-Yu Zhan, Yuan Li, Zhi-Bing Yuan, Gang Xu, Bi-Tao Qiu, Min Yan, Chun-Xue Guo, You-Qiong Wang, Yi-Jun Huang, Jing-Xia Zhang, Fu-Yu Liu, Zhong-Wei Tang, Sui-Zhen Lin, David N. Cooper, Huan-Ming Yang, Jian Wang, Yu-Qi Gao, Wei Yin, Guo-Jie Zhang, Guang-Mei Yan. Author Correction: Neuroprotectants attenuate hypobaric hypoxia-induced brain injuries in cynomolgus monkeys. Zoological Research, 2021, 42(2): 250-251. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.384
Citation: Pei Zhang, Jie-Si Chen, Qi-Ye Li, Long-Xiang Sheng, Yi-Xing Gao, Bing-Zheng Lu, Wen-Bo Zhu, Xiao-Yu Zhan, Yuan Li, Zhi-Bing Yuan, Gang Xu, Bi-Tao Qiu, Min Yan, Chun-Xue Guo, You-Qiong Wang, Yi-Jun Huang, Jing-Xia Zhang, Fu-Yu Liu, Zhong-Wei Tang, Sui-Zhen Lin, David N. Cooper, Huan-Ming Yang, Jian Wang, Yu-Qi Gao, Wei Yin, Guo-Jie Zhang, Guang-Mei Yan. Author Correction: Neuroprotectants attenuate hypobaric hypoxia-induced brain injuries in cynomolgus monkeys. Zoological Research, 2021, 42(2): 250-251. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.384

doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.384

Author Correction: Neuroprotectants attenuate hypobaric hypoxia-induced brain injuries in cynomolgus monkeys

More Information
 • [1] Zhang P, Chen JS, Li QY, Sheng LX, Gao YX, Lu BZ, Zhu WB, Zhan XY, Li Y, Yuan ZB, Xu G, Qiu BT, Yan M, Guo CX, Wang YQ, Huang YJ, Zhang JX, Liu FY, Tang ZW, Lin SZ, Cooper DN. Yang HM, Wang J, Gao YQ, Yin W, Zhang GJ, Yan GM. 2020. Neuroprotectants attenuate hypobaric hypoxia-induced brain injuries in cynomolgus monkeys. Zoological Research, 41(1): 3−19.
 • 加载中
计量
 • 文章访问数:  988
 • HTML全文浏览量:  516
 • PDF下载量:  30
 • 被引次数: 0
出版历程
 • 网络出版日期:  2021-02-05
 • 刊出日期:  2021-03-18

目录

  /

  返回文章
  返回