Volume 8 Issue 4
Jul.  1987
Turn off MathJax
Article Contents
WU Min, ZHAO Ya-jiang. A Preliminary Study of the Karyotype of Bufo viridis Laurenti in Xinjiang. Zoological Research, 1987, 8(4): 339-342.
Citation: WU Min, ZHAO Ya-jiang. A Preliminary Study of the Karyotype of Bufo viridis Laurenti in Xinjiang. Zoological Research, 1987, 8(4): 339-342.

A Preliminary Study of the Karyotype of Bufo viridis Laurenti in Xinjiang

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1987-11-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] MA Ming, ZHANG Xin-min, MEI Yu, HU Bao-wen. Preliminary Report on the Breeding Ecology of Eurasian Nightjar in Xinjiang,China. Zoological Research, 2008, 29(5): 476-.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.05476
  [2] LUAN Yun-xia, XIE Rong-dong, YIN Wen-ying. Preliminary Study on Phylogeny of Diplura. Zoological Research, 2002, 23(2): 149-154.
  [3] QIAO Jian-fang, YANG Wei-kang, GAO Xing-yi. A Preliminary Study on the Egg Temperature and Female Incubation Behaviour in Houbara Bustard (Chlamydotis undulata macqueenii) Population in Mulei Xinjiang. Zoological Research, 2002, 23(3): 210-213.
  [4] QIAO Jian-Fang, YANG Wei-Kang, Yao Jun, Gao Xing-Yi. A Preliminary Study on the Nesting Success in Houbara Bustard (Chlamydotis undulata macqueenii) Population in Mulei Xinjiang. Zoological Research, 2001, 22(2): 120-124.
  [5] FEI Liang, YE Chang-yuan. Taxonomic Studies on Bufo viridis From West China (Amphibia:Anura). Zoological Research, 1999, 20(4): 294-300.
  [6] WANG Rui-fang, HE Wei-shun, WU Shi-fang. Study on The Karyotype and Banding of Semilabeo prochilus (Pisces). Zoological Research, 1997, 18(4): 411-414.
  [7] CHEN Yuan-xiao, ZHANG Nai-guang, ZHANG Wen, LI Jing-kun. The Karyotype Study of Margarya youngtsunghaiensis and M.melanioides (Viviparidae). Zoological Research, 1996, 17(1): 94-96.
  [8] WANG Rui-fang, LIU Wan-zhao, HE Wei-shun, WU Shi-fang. A Study on The Karyotype and Ag-NORs of Yunnan Macropisthodon rudis (Reptilia:Colubridae). Zoological Research, 1996, 17(2): 169-172.
  [9] WU Gang, LI Jing-yan, LU Si-qi. Preliminary Study on The Histones of Giardia lamblia. Zoological Research, 1996, 17(3): 301-305.
  [10] WANG Rui-fang, HE Wei-shun. Study on The Karyotype,High Resolution Banding Meiosis of Pseudoxenodon macrops (Snake). Zoological Research, 1994, 15(3): 29-32.
  [11] ZENG Xiao-mao, WANG Yao-zhao, LIU Zhi-jun, YU Ping. A Comparative Study on The Karyotype of Three Species in Phrynocephalus (Agamidae). Zoological Research, 1994, 15(2): 80-84.
  [12] JIN Xiang-qun, ZHANG Huo-zhong, YANG Li-hong, YUAN Bo. Identification of Bufo bufo gargarizans and Bufo bufo andrewsi by Infrared Spectra. Zoological Research, 1991, 12(1): 84-92.
  [13] YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, PAN Ru-liang, WANG Hong. Preliminary Study of Hemocytology in Rhinopithecus bieti. Zoological Research, 1988, 9(4): 437-438.
  [14] WANG Gui-yun, MA Qing-hui, WANG Yian-zhi. The Karyotype Study of Haliotis discus hannai Tno. Zoological Research, 1988, 9(2): 171-174.
  [15] QU Hong, DANG Rui-ye, WANG Qiang, LI Yao-shu. A Preliminary study of the Blood Picture in The Budorcas taxicolor Hodgson. Zoological Research, 1987, 8(1): 69-75.
  [16] HUANG Ren-xin, XIANG Li-gai. A Preliminary study on Locust-Eating Birds in Xinjiang. Zoological Research, 1987, 8(3): 251-260.
  [17] XU Ke-heng et al.. A Karyotype Study of Acipenser sinensis Gray. Zoological Research, 1986, 7(3): 262-262.
  [18] KOU Zhi-tong. A Preliminary Study on the Breeding Behaviour of Prinia inornata extensicauta. Zoological Research, 1985, 6(1): 69-77.
  [19] , , , , , . Preliminary Study on the Breeding Ecology of the Moorhen. Zoological Research, 1985, 6(2): 174-200.
  [20] YE Rui-yu, WANG Dun-qing. Preliminary Study of the Gamasid Mites in Xinjiang Uighur Autonomous Region (Acarina:Gamasoidea). Zoological Research, 1981, 2(3): 275-280.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1168) PDF downloads(1209) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return