Volume 8 Issue 3
May  1987
Turn off MathJax
Article Contents
ZHANG Yu-ling. A Taxonomic study on the Chinese Icefishes of the Genus Neosalanx (Pisces:Salangidae),With Description of A New Species From the Lake Taihu. Zoological Research, 1987, 8(3): 277-286.
Citation: ZHANG Yu-ling. A Taxonomic study on the Chinese Icefishes of the Genus Neosalanx (Pisces:Salangidae),With Description of A New Species From the Lake Taihu. Zoological Research, 1987, 8(3): 277-286.

A Taxonomic study on the Chinese Icefishes of the Genus Neosalanx (Pisces:Salangidae),With Description of A New Species From the Lake Taihu

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1987-08-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Yao Li, Dan-Dan Zhang, Zhi-Tong Lyu, Jian Wang, Yu-Long Li, Zu-Yao Liu, Hong-Hui Chen, Ding-Qi Rao, Zhi-Fang Jin, Chang-You Zhang, Ying-Yong Wang. Author Correction: Review of the genus Brachytarsophrys (Anura: Megophryidae), with revalidation of Brachytarsophrys platyparietus and description of a new species from China. Zoological Research, 2020, 41(4): 476-476.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.040
  [2] Yao Li, Dan-Dan Zhang, Zhi-Tong Lyu, Jian Wang, Yu-Long Li, Zu-Yao Liu, Hong-Hui Chen, Ding-Qi Rao, Zhi-Fang Jin, Chang-You Zhang, Ying-Yong Wang. Review of the genus Brachytarsophrys (Anura: Megophryidae), with revalidation of Brachytarsophrys platyparietus and description of a new species from China. Zoological Research, 2020, 41(2): 105-122.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.033
  [3] Huai-Sen Ai, Kai He, Zhong-Zheng Chen, Jia-Qi Li, Tao Wan, Quan Li, Wen-Hui Nie, Jin-Huan Wang, Wei-Ting Su, Xue-Long Jiang. Taxonomic revision of the genus Mesechinus (Mammalia: Erinaceidae) with description of a new species. Zoological Research, 2018, 39(5): 335-347.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.034
  [4] Liang Fei, Chang-Yuan Ye, Yu-Fan Wang, Ke Jiang. A new species of the genus Amolops (Anura: Ranidae) from high-altitude Sichuan, southwestern China, with a discussion on the taxonomic status of Amolops kangtingensis. Zoological Research, 2017, 38(3): 138-145.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.022
  [5] CHANG You-de, HE Da-han. Taxonomic Study of Genus Formica L.from Northwest China with Descriptions of Nine New Species and Four New Records (Hymenoptera:Formicidae:Formicinae). Zoological Research, 2002, 23(1): 49-60.
  [6] WANG Ying, WANG Yong, WANG Cong, PENG Qing-ying, CHEN Yin-rui, YANG Jun-xing. Study on The Correlation Between The Growing Characters of Neosalanx taihuensis and Its Resources in Lake Dianchi. Zoological Research, 1998, 19(4): 289-295.
  [7] ZHAO Er-mi. Description of A New Species of The Genus Laudakia From Xizang (Tibet) (Sauria:Agamidae). Zoological Research, 1998, 19(5): 401-404.
  [8] JIN Dao-chao. Six New Species of Piona From Chin and Laos With Description of Glandularia of the Genus (Acari:Hygrobatoidea:Pionidae). Zoological Research, 1997, 18(2): 139-150.
  [9] XU Zheng-hui. A Taxonomic Study of The Ant Genus Pachycondyla From China (Hymenoptera:Formicidae:Ponerinae). Zoological Research, 1996, 17(3): 211-216.
  [10] YANG Xing-ke. The Chinese Known Species of The Genus Macrima and Description of One New Species (Coleoptera:Chrysomelidae,Galerucinae). Zoological Research, 1992, 13(3): 257-261.
  [11] FEI Liang, QU Wen-yuan, WU Shu-hui. Description of A New Genus and Species of Hynobiidae of China. Zoological Research, 1985, 6(4): 399-404.
  [12] LI Wei-xian. Description on Four New Species of Sinocyclocheilus From Yunnan,China (Pisces:Cyprinidae). Zoological Research, 1985, 6(4): 423-429.
  [13] CHEN Yin-rui, CHU Xin-luo. Systematic Study of the Genus Tor (Pisces:Cyprinidae) with Description of A New Species. Zoological Research, 1985, 6(1): 79-86.
  [14] YANG Lan. A Taxonomic Study on Chinese Birds of the Genus Pitta (Pittidae). Zoological Research, 1983, 4(3): 219-226.
  [15] YE Zong-mao. Description of A New species of Genus Robineauella (Diptera:Sarcophagidae). Zoological Research, 1982, 3(zk): 107-111.
  [16] WU Yen-ru. A Study on Chinese Xylocopa With Description of A New Species (Hymenoptera:Apoidea). Zoological Research, 1982, 3(2): 193-200.
  [17] CHEN Yong-lin. Study of Locusts and Grasshoppers From Xinjiang Uighur Autonomous Region:Description of A New Species of the Genus Phytomastax B.-Bienko (Orthoptera:Eumastacidae). Zoological Research, 1981, 2(1): 67-70.
  [18] LU Yong-de, LANG Suo. Monogenea From Yunnan Province Ⅰ.Monogenea From Kunming Lake and Its Nearby Lakes,With A Description of A New Genus and Seven New Species. Zoological Research, 1981, 2(3): 247-256.
  [19] WANG Shu-fang. Description of A New Species of the Genus Ishigakia Uchida (Ichneumonidae:Acaenitinae). Zoological Research, 1980, 1(3): 389-390.
  [20] CHEN Yin-rui, CHU Xin-luo. A Taxonomic Study on Fishes of The Genus Anabarilius From Yunnan,China. Zoological Research, 1980, 1(3): 417-424.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1327) PDF downloads(1233) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return