Volume 10 Issue 2
Mar.  1989
Turn off MathJax
Article Contents
WANG Rui-fang, SHI Li-ming, HE Wei-shun. The karyotype of Carassius auratus From ER hai Lake. Zoological Research, 1989, 10(2): 169-170.
Citation: WANG Rui-fang, SHI Li-ming, HE Wei-shun. The karyotype of Carassius auratus From ER hai Lake. Zoological Research, 1989, 10(2): 169-170.

The karyotype of Carassius auratus From ER hai Lake

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1989-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Huai-Sen Ai, Kai He, Zhong-Zheng Chen, Jia-Qi Li, Tao Wan, Quan Li, Wen-Hui Nie, Jin-Huan Wang, Wei-Ting Su, Xue-Long Jiang. Taxonomic revision of the genus Mesechinus (Mammalia: Erinaceidae) with description of a new species. Zoological Research, 2018, 39(5): 335-347.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.034
  [2] CHEN Hang, CHEN Xiao-ming FENG Ying, YANG Zi-xiang, SHI Lei. Karyotype and Genetic Relationships Among Seven Commercial Species of Lac Insects. Zoological Research, 2007, 28(6): 597-605.
  [3] WANG Rui-fang, RAO Ding-qi, WANG Wen, Shi-fang, HE Wei-shun. The Karyotype of Lissemys punctata punctata (Bonnaterre). Zoological Research, 1998, 19(1): 95-96.
  [4] LUO Jing, WANG Rui-fang, LI Dong-sheng, XIONG Yu-liang, ZHANG Ya-ping. The karyotype of Protobothrops jerdonii. Zoological Research, 1998, 19(6): 495-496.
  [5] WANG Rui-fang, HE Wei-shun, WU Shi-fang. Study on The Karyotype and Banding of Semilabeo prochilus (Pisces). Zoological Research, 1997, 18(4): 411-414.
  [6] CHEN Yuan-xiao, ZHANG Nai-guang, ZHANG Wen, LI Jing-kun. The Karyotype Study of Margarya youngtsunghaiensis and M.melanioides (Viviparidae). Zoological Research, 1996, 17(1): 94-96.
  [7] WANG Rui-fang, LIU Wan-zhao, HE Wei-shun, WU Shi-fang. A Study on The Karyotype and Ag-NORs of Yunnan Macropisthodon rudis (Reptilia:Colubridae). Zoological Research, 1996, 17(2): 169-172.
  [8] LI Qing-wei ZHANG Heng-qing, WANG Yong-jin, BIAN Xiao-zhuang, XIONG Xi-kun et al.. Studies on The Karyotypes of Birds Ⅻ.The 12 Species of Passeriformes. Zoological Research, 1994, 15(3): 33-37.
  [9] WANG Jin-xing, ZHAO Xiao-fan, WANG Xiang-min, TIAN Ming-cheng. Karyotype Analysis For Seven Species of Clupeiform and Perciform Fishes. Zoological Research, 1994, 15(2): 76-79.
  [10] WANG Rui-fang, HE Wei-shun. Study on The Karyotype,High Resolution Banding Meiosis of Pseudoxenodon macrops (Snake). Zoological Research, 1994, 15(3): 29-32.
  [11] ZENG Xiao-mao, WANG Yao-zhao, LIU Zhi-jun, YU Ping. A Comparative Study on The Karyotype of Three Species in Phrynocephalus (Agamidae). Zoological Research, 1994, 15(2): 80-84.
  [12] WANG Jin-xing, ZHAO Xiao-fan. Chromosome Study of Three Species of Tetraodontiform Fishes. Zoological Research, 1993, 14(4): 345-346.
  [13] LI Qing-wei, ZHANG Heng-qing, FANG De-an, BIAN Xiao-zhuang, XONG Xi-kun et al.. Studies on The Karyotype of Birds Ⅸ.The 17 Species of Timallinae (Passeriformes,Aves). Zoological Research, 1993, 14(1): 73-79.
  [14] WU Chang-mou, CHEN Zhi-jian, TANG Zhen-jie. The Karyotype in Vibrissaphora yaoshanensis. Zoological Research, 1992, 13(3): 280-288.
  [15] WANG Xian-zhi, WANG Gui-yun, MA Qing-hui, LIU Zhi-fen, LIN Yu-xiang, WANG Xiao-fan. Observation of karyological in Three Species of Buccinidae (Mollusca:Neogastropada). Zoological Research, 1990, 11(3): 259-263.
  [16] LI Gui-sheng, MENG Yang-chun. Studies on Karyotype and G-Banded Chromosomes of Hypoaspis Lubrica. Zoological Research, 1990, 11(1): 29-33.
  [17] XIAO Chun-jie, ZAN Rui-guang. Karyotype,C-Bands and NORs in Larus ridibundus. Zoological Research, 1990, 11(1): 25-28.
  [18] WEN Ye-tang, PANG Qi-ping. The Karyotype of Ichthyophis bannanica and Comparision With I.glutinosus. Zoological Research, 1990, 11(2): 121-126.
  [19] BIAN Xiao-zhuang LI Qing-wei. Studies on The Karyotypes of Birds Ⅴ.The 20 species of Climber birds.(Aves). Zoological Research, 1989, 10(4): 309-317.
  [20] WANG Rui-fang, MA Kun, SHI Li-ming, HE We-shun. Studies on the Mitotic Karyotype and Synoptonemal Complex of Gekko Gecko. Zoological Research, 1989, 10(4): 271-275.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1747) PDF downloads(1386) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return