Volume 26 Issue 3
May  2005
Turn off MathJax
Article Contents
DAI Jian-hong, DAI Qiang, ZHANG Ming, ZHANG Jin-dong, LI Cheng, LIU Bing, et al.. Habitat Selection of Three Amphibians (Rana kukunoris,Nanorana pleskei,Bufo minshanicus) During Summer Autumn in Zoige Wetland National Nature Reserve. Zoological Research, 2005, 26(3): 263-271.
Citation: DAI Jian-hong, DAI Qiang, ZHANG Ming, ZHANG Jin-dong, LI Cheng, LIU Bing, et al.. Habitat Selection of Three Amphibians (Rana kukunoris,Nanorana pleskei,Bufo minshanicus) During Summer Autumn in Zoige Wetland National Nature Reserve. Zoological Research, 2005, 26(3): 263-271.

Habitat Selection of Three Amphibians (Rana kukunoris,Nanorana pleskei,Bufo minshanicus) During Summer Autumn in Zoige Wetland National Nature Reserve

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 2005-06-22
 • Habitat selection of Rana kukunoris,Nanorana pleskei and Bufo minshanicus was studied in Zoige Wetland National Nature Reserve,Sichuan Province,southewest of China,from August to September,2004. Twelve ecological factors of 16 sites used by the 3 amphibian species were selected and measured. These factors included grazing condition (GC),herbage height (HH),herbage cover (HC),number of yak dejectas (YJ),number of Ochotona cavities (OC),number of sokhor mounds (SM),ground temperature (GT) and moisture (GM),soil temperature (ST),distance to small waterbodies (DSW),distance to large waterbodies (DLW) and distance to roads (DR). The results indicated that R. kukunoris,N. pleskei and B. minshanicus all preferred habitats characterized by distance near small waterbodies (such as ponds) (≤100 m),distance farther (>1 000 m)to larger waterbodies (eg. Rivers and lakes),moderate grazing intensity,absence of OC. By comparison,it was found that R. kukunoris and N. pleskei significantly selected summer pasture habitats characterized by HH 5.1-10.0 cm,DSW 0-50 m,significantly not to select habitats with too many SMs (>10). R. kukunoris significantly selected habitats with DR>50 m;B. minshanicus had no significant selection for GC and DR but significantly selected habitats characterized by HH>20.0 cm,DSW 51-100 m and did not select habitats without SMs,N. pleskei significantly selected habitats with DR 0-50 m. The 3 amphibians differed in the habitat selection to some extent,which suggested they had special requirement for habatits respectively and GC,HH,GM,ST,SM,DLW,DSW and DR were the critical factors distinguishing habitat selection of the 3 amphibians species by stepwise discriminant analysis.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Qi-Ping ZHU, Meng-Yao ZHU, Ying-Chao HU, Xue-Ya ZHANG, Guo-Hua DING, Zhi-Hua LIN. Age-related habitat selection by brown forest skinks (Sphenomorphus indicus). Zoological Research, 2015, 36(1): 29-33.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2015.1.29
  [2] LIU Peng, HUANG Xiao-Feng, GU Shu-Sheng, LU Chang-Hu. Habitat selection of four sympatric pheasants in Guanshan National Nature Reserve, Jiangxi, China. Zoological Research, 2012, (2): 170-176.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.02170
  [3] XU Ji-Liang, ZHANG Xiao-Hui, ZHANG Zheng-Wang, *, ZHENG Guang-Mei, RUAN Xiang-Feng, ZHANG Ke-Yin, XI Bo. Breeding Habitat Selection of Reeves's Pheasant (Syrmaticus reevesii) in Dongzhai National Nature Reserve, Henan Province, China. Zoological Research, 2010, 31(2): 198-204.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.02198
  [4] TONG Meng, WANG Xiang-Wei, PAN Shi-Xiu, AN Tan-Hong, FENG Jin-Chao, MENG Xiu-Xia. Summer habitat selection of alpine musk deer in Xinglongshan National Nature Reserve, Northwestern China. Zoological Research, 2010, 31(6): 610-616.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.06610
  [5] RONG Ke, ZONG Cheng, MA Jian-zhang. A Method for Analysis of Habitat Selection Data: Bailey’s Interval. Zoological Research, 2009, 30(2): 215-220.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.02215
  [6] LIU Li, GUO Xian-guang, WANG Yue-zhao. Genetic Variation and Diversity of Phrynocephalus vlangalii hongyuanensis in Zoige Wetland Inferred from ND4-tRNAleu Gene. Zoological Research, 2008, 29(2): 121-126.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.04353
  [7] ZHANG Jin-dong, XIONG Ye, FU Zhi-ping, LI Yu-jie, DAI Qiang, WANG Yue-zhao. Competitive Strategies of Two Species of Co-occuring Tadpoles(in English). Zoological Research, 2007, 28(1): 41-46.
  [8] LONG Shuai, ZHOU Cai-quan*, WANG Wei-kui, WEI Wei, HU Jin-chu. The Habitat and Nest-site Selection of Common Pheasants in Spring and Summer in Nanchong, China. Zoological Research, 2007, 28(3): 249-254.
  [9] QI Yin, Zachary Felix, DAI Qiang, Wang Yong, LIU Li ZHANG Qiang, WANG Yue-zhao. Activities ofRana kukunori in Summer and Autumn Around the Seasonal Pond in Zoige Alpine Peat Land. Zoological Research, 2007, 28(5): 526-530.
  [10] ZHOU Shao-chun, ZHANG Ming-hai , *, WANG Shuang-ling. Habitat Selection of Red Deer (Cervus elaphus) and Roe Deer (Capreolus capreolus) in Winter in Logged and Unlogged Forest of the Wandashan Mountains, Heilongjiang. Zoological Research, 2006, 27(6): 575-580.
  [11] GE Zhen-ming, WANG Tian-hou * , ZHOU Xiao, ZHAO Ping, SHI Wen-yu. Factor-analysis on Habitat-selection of the Avian Community at the Artificial Wetlands Behind the Chongming Dongtan Seawall During Winter and Spring. Zoological Research, 2006, 27(2): 144-150.
  [12] XU Feng, MA Ming , *, YIN Shou-jing, Bariushaa Munkhtsog. Autumn Habitat Selection by Snow Leopard (Uncia uncia) in Beita Mountain, Xinjiang, China. Zoological Research, 2006, 27(2): 221-224.
  [13] LI Jia-qi, SHI Hong-quan, LIU Naifa *. Habitat Selection of Tibetan Snow Cocks in Spring in Lhasa. Zoological Research, 2006, 27(5): 513-517.
  [14] GONG Shi-ping, SHI Hai-tao, XIE Cai-jian, CHEN Chuan, XU Ru-mei. Spring Habitat Selection by Four Eyespotted Turtle (Sacalia quadriocellata) in Limu Mountain of Hainan Island. Zoological Research, 2005, 26(2): 142-146.
  [15] LIU Zhen-sheng, CAO Li-rong, ZHAI Hao, HU Tian-hua, WANG Xiao-ming. Winter Habitat Selection by Red Deer (Cervus elaphus alxaicus) in Helan Mountain,China. Zoological Research, 2004, 25(5): 403-409.
  [16] MA Zhi-Jun, DING Chang-Qing, LI Xin-Hai, LU Bao-Zhong, ZHAI Tian-Qing, ZHENG Guang-Mei. Feeding Site Selection of Crested Ibis in Winter. Zoological Research, 2001, 22(1): 46-50.
  [17] YANG Wei-Kang, QIAO Jian-Fang, GAO Xing-Yi, ZHONG Wen-Qin. Autumn Habitat Selection by Houbara Bustards (Chlamydotis undulata) in Eastern Jungar Basin,Xinjiang. Zoological Research, 2001, 22(4): 298-302.
  [18] WU Hua, HU Jin-Chu, CHEN Wan-Li, OUYANG Wei-Fu, XIAN Fang-Hai. Habitat Selection by Mainland Serow in Spring and Winter. Zoological Research, 2000, 21(5): 355-360.
  [19] ZHANG Hong-hai, MA Jian-zhang. Habitat Preference of Sables in Winter. Zoological Research, 1999, 20(5): 355-359.
  [20] SHI Hai-tao, ZHENG Guang-mei. Study on The Relation Between Habitat Selection and Diet of Temminck's Tragopan. Zoological Research, 1999, 20(2): 131-136.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2181) PDF downloads(1791) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return