Please wait a minute...
For Selected: View Abstracts Toggle Thumbnails
Parasites may exit immunocompromised northern pig-tailed macaques (Macaca leonina) infected with SIVmac239
Tian-Zhang Song, Ming-Xu Zhang, Yu-Jie Xia, Yu Xiao, Wei Pang, Yong-Tang Zheng
Zoological Research    0, (): 70-.   DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.015
Why China is important in advancing the field of primatology
Paul A. Garber
Zoological Research    0, (): 85-.   DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.012
 In vivo genome editing thrives with diversified CRISPR technologies
Xun Ma, Avery Sum-Yu Wong, Hei-Yin Tam, Samuel Yung-Kin Tsui, Dittman Lai-Shun Chung, Bo Feng
Zoological Research    0, (): 64-.   DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.012
Murine model of acute myocarditis and cerebral cortical neuron edema induced by coxsackievirus B4
Zhao-Peng Dong, Qian Wang, Zhen-Jie Zhang, Michael J. Carr, Dong Li, Wei-Feng Shi
Zoological Research    0, (): 44-.   DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.056
Kidney disease models: tools to identify mechanisms and potential therapeutic targets
Yin-Wu Bao, Yuan Yuan, Jiang-Hua Chen, Wei-Qiang Lin
Zoological Research    0, (): 51-.   DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.055
Development and characterization of a guinea pig model for Marburg virus
Gary Wong, Wen-Guang Cao, Shi-Hua He, Zi-Rui Zhang, Wen-Jun Zhu, Estella Moffat, Hideki Ebihara, Carissa Embury-Hyatt, Xiang-Guo Qiu
Zoological Research    0, (): 46-.   DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.054
Animal models for filovirus infections
Vinayakumar Siragam, Gary Wong, Xiang-Guo Qiu
Zoological Research    0, (): 47-.   DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.053
Biogeography of the Shimba Hills ecosystem herpetofauna in Kenya
Patrick K. Malonza, David M. Mulwa, Joash O. Nyamache, Georgina Jones
Zoological Research    0, (): 27-.   DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.048
Type I interferon receptor knockout mice as models for infection of highly pathogenic viruses with outbreak potential
Gary Wong, Xiang-Guo Qiu
Zoological Research    0, (): 45-.   DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.052
First page | Prev page | Next page | Last page Page 1 of 1, 9 articles found