Zoological Research ›› 2018, Vol. 39 ›› Issue (1): 1-2.doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.011

• Editorial •     Next Articles

2018 New Year Address of Zoological Research

Yong-Gang Yao, Xue-Long Jiang   

  1. Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Kunming Yunnan 650223, China
  • Online:2018-01-18 Published:2018-02-09
  • Supported by:
     

Abstract:  

CLC Number: 

  •  
[1] Yi Ren, Shui-Fang Liu, Li Nie, Shi-Yu Cai, Jiong Chen. Involvement of ayu NOD2 in NF-κB and MAPK signaling pathways: Insights into functional conservation of NOD2 in antibacterial innate immunity [J]. Zoological Research, 2019, 40(2): 77-88.
[2] Peng-Lai Fan, Yi-Ming Li, Craig B. Stanford, Fang Li, Ze-Tian Liu, Kai-Hua Yang, Xue-Cong Liu. Home range variation of two different-sized groups of golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana) in Shennongjia, China: implications for feeding competition [J]. Zoological Research, 2019, 40(2): 121-128.
[3] Qi Jiang, Dong-Po Xia, Xi Wang, Dao Zhang, Bing-Hua Sun, Jin-Hua Li. Interchange between grooming and infant handling in female Tibetan macaques (Macaca thibetana) [J]. Zoological Research, 2019, 40(2): 139-145.
[4] Jin-Bo Xiong, Li Nie, Jiong Chen. Current understanding on the roles of gut microbiota in fish disease and immunity [J]. Zoological Research, 2019, 40(2): 70-76.
[5] Ruo-Han Qi, Yan Chen, Zhi-Lai Guo, Fen Zhang, Zheng Fang, Kai Huang, Hai-Ning Yu, Yi-Peng Wang. Identification and characterization of two novel cathelicidins from the frog Odorrana livida [J]. Zoological Research, 2019, 40(2): 94-101.
[6] Yan-Fang Cui, Feng-Jie Wang, Lei Yu, Hua-Hu Ye, Gui-Bo Yang. Metagenomic comparison of the rectal microbiota between rhesus macaques (Macaca mulatta) and cynomolgus macaques (Macaca fascicularis) [J]. Zoological Research, 2019, 40(2): 89-93.
[7] You-Ji Zhang, Yi-Xin Chen, Hao-Chun Chen, Yuan Chen, Hui Yao, Wan-Ji Yang, Xiang-Dong Ruan, Zuo-Fu Xiang. Social functions of relaxed open-mouth display in golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana) [J]. Zoological Research, 2019, 40(2): 113-120.
[8] Cheng-Dong Wang, Xiao-Fang Guo, Thomas Chi Bun Wong, Hui Wang, Xu-Feng Qi, Dong-Qing Cai, Yi Deng, Hui Zhao. Developmental expression of three prmt genes in Xenopus [J]. Zoological Research, 2019, 40(2): 102-107.
[9] Chao-Hao Chen, Bi-Jun Li, Xiao-Hui Gu, Hao-Ran Lin, Jun-Hong Xia. Marker-assisted selection of YY supermales from a genetically improved farmed tilapia-derived strain [J]. Zoological Research, 2019, 40(2): 108-112.
[10] Wei-Wei Fu, Xiao-Wei Wang, Cheng-Liang Wang, Hai-Tao Zhao, Yi Ren, Bao-Guo Li. Effects of age, sex and manual task on hand preference in wild Rhinopithecus roxellana [J]. Zoological Research, 2019, 40(2): 129-138.
[11] Simon Musila, Zhong-Zheng Chen, Quan Li, Richard Yego, Bin Zhang, Kenneth Onditi, Immaculate Muthoni, Shui-Wang He, Samson Omondi, James Mathenge, Esther N. Kioko, Xue-Long Jiang. Diversity and distribution patterns of non-volant small mammals along different elevation gradients on Mt. Kenya, Kenya [J]. Zoological Research, 2019, 40(1): 53-60.
[12] . 2019 New Year Address of Zoological Research [J]. Zoological Research, 2019, 40(1): 1-2.
[13] Simon Musila, Ara Monadjem, Paul W. Webala, Bruce D. Patterson, Rainer Hutterer, Yvonne A. De Jong, Thomas M. Butynski, Geoffrey Mwangi, Zhong-Zheng Chen, Xue-Long Jiang. An annotated checklist of mammals of Kenya [J]. Zoological Research, 2019, 40(1): 3-52.
[14] . Contents [J]. Zoological Research, 2019, 40(1): 1-69.
[15] Ogeto Mwebi, Esther Nguta, Veronica Onduso, Ben Nyakundi, Xue-Long Jiang, Esther N. Kioko. Small mammal diversity of Mt. Kenya based on carnivore fecal and surface bone remains [J]. Zoological Research, 2019, 40(1): 61-69.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!